توسعه فردی,مشاوره شغلی و بازار کار

ایرادی ندارد اگر شغل رویایی خود را به تعویق بیندازی!

گاهی اوقات در زندگی اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می‌دهند که آینده شخصی و اجتماعی و شغلی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. این اتفاقات ممکن است باعث از دست دادن شغل رویایی...