مشاوره شغلی و بازار کار,ویژه

موفق‌ترین بنیان‌گذاران در چه سنی کسب‌وکار خود را راه‌اندازی می‌کنند؟

اعتقاد عمومی بر این است که کارآفرینان معمولا در سن جوانی کسب‌وکار خود را راه‌اندازی می‌کنند و میانگین سنی کارآفرینان موفق معمولا به کمتر از ۲۵ سال برمی‌گردد. درست مثل...