مشاوره و هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی، تصمیمی مهم برای آغاز یک زندگی

راهنمای گام‌به‌گام انتخاب رشته برای والدین، بی‌تردید هیچ تصمیمی به اندازه انتخاب شاخه و رشته تحصیلی در زندگی دانش‌آموزان مهم و اساسی نیست، هر انتخاب که انجام گیرد، مسیری طولانی...
مشاوره و هدایت تحصیلی

طراحی مسیر زندگی، مهم‌ترین مرحله تصمیم‌گیری دانش‌آموز

دانش‌آموزانی که به دوره متوسطه اول و انتخاب مهم‌ترین مرحله زندگی خود رسیده‌اند، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در محیط پیرامونی خود و مشورت با اولیای خود، معلمان،...