مشاوره و هدایت تحصیلی

نقش مدارس در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته

آماده‌سازی دانش‌آموزان برای بازار کار اولین و مهم‌ترین تصمیم‌گیری دانش‌آموزان در زندگی، انتخاب رشته است و برای انتخابی درست و آگاهانه، به کمک نیاز دارند. انتخاب رشته اصلی در ایران...