توسعه فردی,شناخت علایق و استعدادها,مهارت‌های جدید,ویژه

توهم پیشرفت و راهکارهای مقابله با آن

شرط می‌بندم که در حال در جا زدن هستید. ممکن است فکر کنید که در حال پیشرفت هستید، اما نیستید. در واقع، من مطمئن هستم که توانایی‌های شما در مواردی...
توسعه فردی,خودشناسی و استعدادیابی,شناخت علایق و استعدادها

با پاسخ به این ۱۰ سوال، مهارت‌های خود را شناسایی کنید

ما می‌توانیم برای پی بردن و شناسایی مهارت ها ی‌مان با مطرح کردن چندین سؤال اساسی خود را به چالش بکشیم و با تجزیه و تحلیل آن‌ها قدمی در راه...